Study visit

Donor
Finan?na uprava RS je predstavila zakonodajo in izvajanje nadzora, ki ju izvaja na podro?ju boja proti pranju denarja (igre na sre?o, premoženje neznanega izvora), in sicer (i) obdav?itev, nadzor in preiskave premoženja neznanega izvora ter (ii) zakonodaja na podro?ju iger na sre?o ter vrste in metode nadzora nad prirejanjem iger na sre?o in pranjem denarja; vsebinsko težiš?e je bilo dano nadzoru nad nedovoljenim prirejanjem iger na sre?o, tudi preko spleta.
Commitment
USD 1358.48
Disbursement
USD 1358.48
Year
2018
Project crsid
2018000085